کفکش استریم 18 متری 1 اینچ مدل QDX-1.5-18-0.37

کفکش ها ضد نفوذ آب ساخته می شوند و در انواع مختلف می توانند کاربردهای متفاوت داشته باشند.
کفکش ها در دسته های مختلف بر اساس خروجی از بغل و بالا، تعداد پروانه ها، فلوتر دار و بدون فلوتر تقسیم بندی می شوند.
این پمپ ها در انتقال آب از رودخانه، چاه ها، استخرها کاربرد داشته و همچنین در صنعت کشاورزی و تخلیه پساب ها با غلظت کم مورد استفاده قرار می گیرند.

ناموجود
کفکش استریم 18 متری 1 اینچ مدل QDX-1.5-18-0.37
کفکش استریم 18 متری 1 اینچ مدل QDX-1.5-18-0.37

ناموجود