نمایش 1–15 از 23 نتیجه

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ آلمان شرقی شفت 15 دور 1400 مدل C.L15-204S

۱۲۶,۵۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ آلمان شرقی شفت 20 دور 1400 مدل C.L20-204S

۱۵۱,۸۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ الکو شفت 22 دور 1400 مدل C.L22-304S

۶۱,۰۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ الکو شفت 26 دور 1400 مدل C.L26-304S

۷۵,۹۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ بلغاری شفت 24 دور 1400 مدل L24-202S

۱۲۶,۵۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ بلغاری شفت 28 دور 1400 مدل C.L28-204S

۱۲۶,۵۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی الکو شفت 22 دور 3000 مدل C.L22-202Y

۶۱,۰۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی الکو شفت 26 دور 3000 مدل L26-302S

۷۵,۹۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی قدیمی 3/4 شفت 19 دور 3000 مدل B.L19-152S

۷۰,۰۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی وکیوم بزرگ شفت 28 دور 1400 مدل L28-304Y

۷۰,۰۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی وکیوم بزرگ شفت 28 دور 3000 مدل C.L-28-202Y

۷۰,۰۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی وکیوم کوچک شفت 19 دور 1400 مدل C.L19-304Y

۶۰,۰۰۰ تومان

سایر لوازم جانبی الکتروموتور

کلاچ چینی وکیوم کوچک شفت 19 دور 3000 مدل L19-302Y

۶۰,۰۰۰ تومان