تیوپ ست کنترل پنتاکس مدلHidrotank-H1

ست کنترل برای تنظیم و کنترل فشار، همچنین نوسانات و شدت جریان آب مورد استفاده قرار می گیرد.
کارکرد این دستگاه بدین گونه است که در هنگام باز کردن شیر آب ، ست کنترل عمل کرده و پمپ را روشن می کند، در نتیجه با بستن  شیر آب باعث قطع اتوماتیک پمپ می گردد. از ویژگی های ست کنترل می توان به سهولت در نصب و نگهداری آن اشاره کرد.
این مدل ست کنترل دارای تیوپ 0.4 لیتر می باشد که باعث کاهش استارت پمپ آب می شود، همچنین قابل استفاده بر روی پمپ های نیم تا حداکثر 2 اسب می باشد.

ناموجود
تیوپ ست کنترل پنتاکس مدلHidrotank-H1
تیوپ ست کنترل پنتاکس مدلHidrotank-H1

ناموجود