خازن فلزی 60 میکروفاراد

خازن‌ها ازجمله وسایل الکتریکی هستند که می‌توانند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کنند و به همراه مقاومت‌ها، در مدارهای تایمینگ استفاده می‌شوند.

ناموجود

خازن فلزی 60 میکروفاراد
خازن فلزی 60 میکروفاراد

ناموجود