منبع تحت فشار 100 لیتر ایرانی کاوش KAVOSH

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای منابع تحت فشار، کاهش در تعداد دفعات استارت (روشن و خاموش شدن‌های مکرر) و در نتیجه کاهش میزان کارکرد پمپ آب می‌باشد.
عملکرد منبع تحت فشار بدین گونه است؛ تیوپی از جنس لاستیک در داخل منبع قرار گرفته که در پشت تیوپ از هوای متراکم پر شده است، بعد از روشن شدن پمپ، داخل تیوپ از آب پُر می شود و هنگام باز شدن شیر خروجی، فشار هوای پشت تیوپ باعث تخلیه آب داخل آن می‌گردد.

موجودمنبع تحت فشار 100 لیتر ایرانی کاوش KAVOSH
منبع تحت فشار 100 لیتر ایرانی کاوش KAVOSH

موجود