منبع تحت فشار 28 لیتر ایرانی کاوش KAVOSH

۶۳۰,۰۰۰ تومان

یکی از اصلی ترین کاربردهای منابع تحت فشار، کاهش در تعداد دفعات استارت (روشن و خاموش شدن های مکرر) و در نتیجه کاهش میزان کارکرد پمپ آب می باشد.
عملکرد منبع تحت فشار بدین گونه است؛ تیوپی از جنس لاستیک در داخل منبع قرار گرفته که در پشت تیوپ از هوای متراکم پر شده است، بعد از روشن شدن پمپ، داخل تیوپ از آب پر می شود و هنگام باز شدن شیر خروجی، فشار هوای پشت تیوپ باعث تخلیه آب داخل آن می گردد.

موجودمنبع تحت فشار 28 لیتر ایرانی کاوش KAVOSH
منبع تحت فشار 28 لیتر ایرانی کاوش KAVOSH

موجود