پمپ لیو 0.8 اسب محیطی مدل APm60

۳,۸۲۸,۰۰۰ تومان

برای انتقال آب تمیز یا مایعات دیگر که در خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب می باشند
مناسب برای سیستم بارانی اتوماتیک
سیستم تهویه مطبوع کوچک یا استفاده در تجهیزات و غیره

موجودپمپ لیو 0.8 اسب محیطی مدل APm60
پمپ لیو 0.8 اسب محیطی مدل APm60

موجود