پمپ لیو 1 اسب محیطی مدل APm75

۴,۳۸۶,۰۰۰ تومان

برای انتقال آب تمیز یا مایعات دیگر که در خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب می باشند
مناسب برای سیستم بارانی اتوماتیک
سیستم تهویه مطبوع کوچک یا استفاده در تجهیزات و غیره

موجودپمپ لیو 1 اسب محیطی مدل APm75
پمپ لیو 1 اسب محیطی مدل APm75

موجود