پنج راهه برنجی ۹ سانتی‌متر پمپ آب اصفهان صدرا

پنج راهی برنجی درواقع واسطه ای برای اتصال پمپ آب به کلید، درجه و منبع تحت فشار است.