کلید اتوماتیک پمپ آب ایتالیایی ITALTECNICA مدل PM/5

سوئیچ های الکترونیکی ابزار هایی هستند که با استفاده از اطلاعات و داده های تعریف شده که به صورت دیجیتال و آنالوگ به دستگاه میرسند فرمانی را به سیستم (مانند قطع و وصل) می دهند.

ناموجود
کلید اتومات پمپ آب ایتالیایی ITALTECNICA مدل PM/5
کلید اتوماتیک پمپ آب ایتالیایی ITALTECNICA مدل PM/5

ناموجود