درب (براکت) عقب بلبرینگی دینام کولر کاوه

۶۸,۰۰۰ تومان

در صورتی که روی شفت الکتروموتور سفید شده باشد و حالت صیقلی خود را از دست داده باشد برای بازسازی الکتروموتور نباید از براکت بوشی استفاده نمود.لذا در این حالت با بهره بردن از بلبرینگ شماره ۶۲۰۲ (با اندازه داخلی ۱۵mm یا ۱۶mm) و براکتهای بلبرینگی این شرکت، الکتروموتور آسیب دیده را بازسازی نموده و برای طولانی مدت از آن استفاده نمایید. نحوه استفاده از این نوع براکتها به شرح زیر می باشد:

۱- در حالت استفاده از بلبرینگ ۶۲۰۲ داخل ۱۶mm ابتدا می بایست روی شفت را با یک وسیله سخت و زبر مانند سوهان به اندازه یک صدم عاج زده و بلبرینگ را توسط پرس به آرامی داخل براکت قرار دهید. سپس شفت را داخل بلبرینگ جا بزنید و الکتروموتور را جمع کنید.

۲- در حالت استفاده از بلبرینگ ۶۲۰۲ داخل ۱۵mm ابتدا توسط ماشین تراش قطر شفت را به ۱۵mm تا روی واشر لاستیکی مشکی رنگ، کاهش داده و پس از جا زدن بلبرینگ در براکت به روش فوق شفت را نیز داخل بلبرینگ قرار داده و الکتروموتور را مونتاژ نمایید.

موجود
درب (براکت) عقب بلبرینگی دینام کولر کاوه

موجود