ست کنترل پمپ آب بارلی BARELY مدل PC-10

ست کنترل برای تنظیم و کنترل فشار، همچنین نوسانات و شدت جریان آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ست کنترل پمپ آب بارلی مدل PC-10 دارای تکنولوژی جدید می‌باشد و می‌تواند حداکثر دمای 60 درجه سانتی‌گراد را تحمل کند.
کارکرد این دستگاه بدین گونه است که در هنگام باز کردن شیر آب، ست کنترل عمل کرده و پمپ را روشن می کند، در نتیجه با بستن  شیر آب باعث قطع اتوماتیک پمپ می‌گردد.
از ویژگی‌های ست کنترل می‌توان به سهولت در نصب و نگهداری آن اشاره کرد.