سیم لاکی فارس سایز 0.18

شرکت سیم لاکی فارس فعالیت تولیدی خود را در سال 1363 آغاز کرده و در حال حاضر انواع سیم گرد لاکی در محدوده قطر 0.1 تا 4 میلیمتر را مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی تولید می نماید.
این شرکت از همان سالهای اول راه اندازی صادرات را به عنوان سیاست خود قرار داده و به عنوان اولین صادر کننده سیم لاکی در کشور شناخته می شود.