شیر یکطرفه یورک YORK ایتالیایی 1 اینچ

شیر یکطرفه (شیر خودکار) یکی از اجزای مهم در نصب پمپ آب به شمار میرود و کار آن جلوگیری از برگشت آب به طرف پمپ و مخزن ذخیره آب می باشد.

ناموجود
شیر یکطرفه یورک YORK ایتالیایی 1 اینچ

ناموجود