عایق فیلم رادیولوژی درجه یک

عایق فیلم رادیولوژی از جمله عایق های ارزان قیمت و مناسب برای انواع الکتروموتور های سبک مورد استفاده قرار می گیرد.