عایق نومکس سایز 0.20

۳۹۰,۰۰۰ تومان

عایق نومكس دارای سه لايه است، لایه وسط مایلر و دوطرف آن فیبرآرامیدی نومکس چسبیده شده تا قابلیت تحمل در برابر حرارت بالا در انواع الکتروموتورها را داشته باشد.

موجودعایق نومکس سایز 0.20
عایق نومکس سایز 0.20

موجود