وارنیش حرارتی سایز 2

از وارنیش بعنوان پوششی جهت عایق‌کاری سیم و کابل استفاده می‌شود.
وارنیش حرارتی جهت پوشاندن سیم و اتصالات الکتریکی و همچنین جهت ترمیم پوشش خراشیده سیم و عایق‌ محل اتصال رشته‌های سیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ناموجود
وارنیش حرارتی سایز 2
وارنیش حرارتی سایز 2

ناموجود