دیافراگم کلید اتوماتیک پمپ آب

۲,۸۰۰ تومان

در مواقعی ممکن است از پشت کلید اتومات آب خارج شود، در اکثر این موارد ایراد از سوراخ یا پارگی در واشر دیافراگم کلید اتومات می‌باشد و باید هر چه سریع‌تر این قطعه تعویض گردد. این نوع واشر مناسب برای کلیدهایی با فلنج گرد می‌باشد.

موجوددیافراگم کلید اتوماتیک پمپ آب
دیافراگم کلید اتوماتیک پمپ آب

موجود