کلید اتوماتیک کمپرسور پمپ باد طرح کندر CONDOR

پرشرسوئیچ (کلید پمپ باد) یا به اصطلاح سوئیچ مکانیکی یکی از مهم‌ترین قطعات نصب شده بر روی پمپ محسوب شده و کار آن فرمان استارت و قطع کردن پمپ باد می‌باشد. کلید کندر CONDOR مدل 11 بار می‌باشد.

ناموجود
کلید اتومات کمپرسور پمپ باد طرح کندر CONDOR
کلید اتوماتیک کمپرسور پمپ باد طرح کندر CONDOR

ناموجود