پروانه آب پخش کن پمپ 1 اسب جتی ابارا اصلی

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پروانه آب بخش مهمی از پمپ‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌تواند نقش بسزایی در افزایش و کاهش فشار جریان آب داشته باشد.
پروانه‌ها با توجه به کاربردی که دارند، می توانند از جنس برنج، باکالیت، استیل، چدن و… باشند.

موجود
پروانه آب پخش کن پمپ 1 اسب جتی ابارا اصلی
پروانه آب پخش کن پمپ 1 اسب جتی ابارا اصلی

موجود