پروانه آب پخش کن باکالیت پمپ 1 اسب جتی پنتاکس

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پروانه آب بخش مهمی از پمپ را تشکیل می‌دهد و نقش بسزایی در افزایش و کاهش فشار جریان آب دارد.
پروانه‌ها با توجه به کاربردی که دارند می‌توانند از جنس برنج، باکالیت، استیل، چدن و… باشند.

موجودپروانه آب پخش کن باکالیت پمپ 1 اسب جتی پنتاکس
پروانه آب پخش کن باکالیت پمپ 1 اسب جتی پنتاکس

موجود