پروانه آب پخش کن برنجی پمپ 0.8 اسب محیطی لیو مدل APM60

پروانه آب بخش مهمی از پمپ‌ را تشکیل می‌دهد و نقش بسزایی در افزایش و کاهش فشار جریان آب داشته باشد.
پروانه‌ها با توجه به کاربردی که دارند می‌توانند از جنس برنج، باکالیت، استیل، چدن و… باشند.

ناموجود
پروانه آب پخش کن برنجی پمپ 0.8 اسب محیطی لیو مدل APM60
پروانه آب پخش کن برنجی پمپ 0.8 اسب محیطی لیو مدل APM60

ناموجود