پروانه خنک کننده الکتروموتور سایز 34 دور کوچک

پروانه خنک کننده (پروانه باد) یکی از قطعات حساس به‌شمار می‌رود و نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. این نوع پروانه ها به منظور خنک نگه داشتن انواع الکتروموتورها کاربرد داشته و خرابی یا نبود این قطعه موجب بالا رفتن بیش از حد دمای الکتروموتور و در نهایت موجب سوختن آن می‌شود.