پمپ تایوانی دستگاه تصفیه آب خانگی مدل RO24-75G

وظیفه پمپ در دستگاه تصفیه بالا بردن فشار آب برای عملکرد صحیح فیلتر ممبران است.

ناموجود
پمپ تایوانی دستگاه تصفیه آب خانگی مدل RO24-75G
پمپ تایوانی دستگاه تصفیه آب خانگی مدل RO24-75G

ناموجود