پمپ لیو 1 اسب جتی مدل AJm75S

۵,۴۸۹,۰۰۰ تومان

انتقال آب تمیز و سایر مایعات دارای خواص یکسان فیزیکی و شیمیایی همانند آب.
مناسب برای بالا کشیدن آب از چاه ، آبیاری در باغات ، استفاده در تجهیزات و غیره.

موجودپمپ لیو 1 اسب جتی مدل AJm75S
پمپ لیو 1 اسب جتی مدل AJm75S

موجود