پمپ لیو 3 اسب طبقاتی عمودی استیل مدل LVS3-23

پمپ های سانتریفیوژ عمودی نسبت به نوع افقی سطح بسیار کمی را اشغال می کنند.
کاربرد این نوع پمپ ها انتقال آب درسیستم های تاسیساتی گرمایشی و سرمایشی مانند
دیگ های بخار و تهویه مطبوع، افزایش فشار آب در صنایع، انواع بوستر پمپ ها، فواره ها، تصفیه آب صنعتی و… می باشد.