پنج راهه برنجی پمپ آب ارس ARAS ایرانی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پنج راهه برنجی درواقع واسطه‌ای برای اتصال پمپ آب به کلید، درجه و منبع تحت فشار است.

موجودپنج راهه برنجی پمپ آب ارس ARAS ایرانی
پنج راهه برنجی پمپ آب ارس ARAS ایرانی

موجود