پنج راهه برنجی پمپ آب ایمر IMER

پنج راه برنجی در واقع واسطه‌ای جهت اتصال پمپ آب به کلید، درجه و منبع تحت فشار می‌باشد.

ناموجود
پنج راهه برنجی پمپ آب ایمر IMER

ناموجود