کلید اتوماتیک پمپ آب ایمر IMER طرح SQUARE D

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوئیچ‌های مکانیکی ابزار‌هایی هستند که با استفاده از اطلاعات و داده‌های تعریف شده که به‌صورت دیجیتال و آنالوگ به دستگاه می‌رسند فرمانی را به سیستم (مانند قطع و وصل) می‌دهند.

موجودکلید اتوماتیک پمپ آب ایمر IMER طرح SQUARE D
کلید اتوماتیک پمپ آب ایمر IMER طرح SQUARE D

موجود